Poskytované služby

Daňové poradenství
komplexní daňové poradenství
zpracování daňových přiznání ke všem daním
zastupování klienta před finančním úřadem, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání (fyzické i právnické osoby)
zajištění odkladu termínu podání přiznání k dani z příjmu
zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti daní
Účetnictví
vedení účetnictví a daňové evidence
komplexní účetní poradenství
zpracování závazných stanovisek k dotazům klientů v oblasti účetnictví
zpracování mezd a mzdové evidence
zpracování vnitřních předpisů účetní jednotky (směrnice)
podklady a informace pro zahraniční klienty (zpracování cizojazyčných výkazů)