Ceník služeb

A - ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ

Položka Popis položky Za jednotku Cena v Kč
A.1. účetní položka v peněžním, účetním deníku položka 25,-
A.2. paušál od 1 do 40 položek měsíčně měsíc 1 000,-
A.3. paušál od 41 do 100 položek měsíčně měsíc 2 000,-
A.4. paušál od 101 do 200 položek měsíčně měsíc 3 000,-
A.5. paušál od 201 do 300 položek měsíčně měsíc 5 000,-
A.6. paušál od 301 do 400 položek měsíčně měsíc 7 500,-
A.7. paušál od 401 do 500 položek měsíčně měsíc 10 000,-
A.8. paušál od 501 do 600 položek měsíčně měsíc 12 000,-
A.9. paušál od 601 do 700 položek měsíčně měsíc 13 000,-
A.10. paušál od 701 do 800 položek měsíčně měsíc 15 000,-
A.11. paušál od 801 a více měsíčně měsíc dohodou
Cena paušálu zahrnuje:
Zpracování účetnictví, účetní závěrky
Zpracování daňového přiznání k DPH, DPFO, DPPO, přiznání k dani silniční, přiznání k dani z nemovitosti, Přehled o příjmech a výdajích pro soc.zabezpečení, Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění
Zastupování před správcem daně

B - DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Položka Popis položky Za jednotku Cena v Kč
B.1. konzultace daň.poradce a zastupování daň. poradcem započtená hodina 500,-
B.2. přenos odpovědnosti na daňového poradce dohodou

C - SAMOSTATNÉ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Položka Popis položky Za jednotku Cena v Kč
C.1. Přiznání k silniční dani za 1/auto 200,-
C.2. Přiznání k dani z přidané hodnoty ks 600,-
C.3. Přiznání k dani z přidané hodnoty - dodatečné (chyba klienta ) ks 600,-
C.4. Podklad pro přiznání k dani z příjmů práv.osob vč.příloh od ks 3 000,-
C.5. Podklad pro přiznání k dani z příjmů fyz.osob typ B od ks 3 000,-
C.6. Podklad pro přiznání k dani z příjmu fyz.osob typ A od ks 1 000,-
C.7. Přiznání k dani z nemovitosti od ks 1 000,-
C.8. Přiznání k dani z převodu nemovitosti ks 1 000,-
C.9. Přiznání k dani dědické, darovací ks 1 000,-
C.10. Přehled o příjmech a výdajích pro soc.zabezpečení ks 1 000,-
C.11. Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění ks 1 000,-
C.12. Příloha účetní závěrky -zjednodušený rozsah od ks 1 000,-
C.13. Příloha účetní závěrky - v plném rozsahu ks 1 500,-
C.14. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami od ks 1 000,-
C.15. Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu v prodloužené lhůtě (30.6) od ks 6 000,-

D - MZDOVÁ EVIDENCE

Položka Popis položky Za jednotku Cena v Kč
D.1. zaměstnanec bez ohledu na druh pracovního poměru malá organizace do 15 zaměstnanců zaměstnanec 200,-
D.2. zaměstnanec bez ohledu na druh pracovního poměru velká organizace od 25 zaměstnanců zaměstnanec 200,-